Funktioner

Ett plattformsoberoende system

Bildbanken fungerar i alla de vanligaste webbläsarna. Systemet körs lika bra oavsett om slutanvändaren använder Windows, Mac OS X, Linux eller webbläsaren på sin mobil. Vid utvecklingen av användargränssnittet har vi tagit hänsyn till de förutsättningar och begränsningar som gäller för de olika tekniska plattformarna.

 • Windows
 • Mac OS X
 • Linux
 • iOS
 • Android (Chrome)
 • Windows Phone (IE 10+)

Funktioner

Innehållsadministration

 • Spara filer en och en eller flera tillsammans
 • Hantera olika typer av metadata
 • Ange sökfraser, nyckelord och klassificering
 • Innehåller stöd för språkversioner

Håll koll på strukturen

 • Systemet är uppbyggt kring hierarkiska kategorier
 • Skapa, redigera, radera och ordna innehållet i kategorier och underkategorier

Ange användarrättigheter

 • Administrera användargrupper och användare
 • Dela ut användarrättigheter till olika kategorier på användargruppsnivå
 • Skapa egna användargrupper för läsare och underhållsadministratörer

Skicka uppsamlingskorgen till en e-postadress

 • Filerna i uppsamlingskorgen kan skickas som en länk till en e-postadress
 • Mottagaren av länken behöver inte ha inloggningsuppgifter till systemet
 • Länken till uppsamlingskorgen ger inte tillgång till andra filer eller kategorier

Anpassningar

 • Vid behov anpassar vi systemet med skräddarsydda funktioner
 • Materialdatabanken kan integreras med andra system, såsom t ex webbtjänster, PDM-system och programvara för verksamhetsstyrning.

Uppföljning och rapportering

 • Statistik över nedladdade och eftersökta filer
 • Besöksstatistik

Materialdatabanken, för material eller media – låt behovet avgöra!

Bildbanken går att använda till flera olika syften. Du kan använda den som en plats att lagra material och filer på eller som en plattform för att dela ut dina dokument. Bildbanken lagrar alla slags delbara dokument, oavsett format.